Stoft av ett stoftkorn

Stoft av ett stoftkorn

Redan med debutsamlingen Jag ändrar ställning klockan tre 1979 framträdde Ernst Brunner som en av de mest intressanta poetiska rösterna i sin generation. Under åttio- och nittiotalen har han i kraft av sina diktsamlingar och romaner kommit att inta en särställning inom den svenska samtidslitteraturen. Denna volym innehåller förutom hans sex tidigare publicerade diktsamlingar även en helt nyskriven – Stoft av ett stoftkorn. Ernst Brunner blir för övrigt den första svenska poet som låter publicera en diktsamling direkt i pocket. Ofta, till och med mycket ofta rör det sig om den bästa poesi som skrivs i Sverige i vår samtid … Det finns dikter här som kommer att läsas om många, många år. Mats Gellerfelt, Svenska Dagbladet (Om Sorgen per capita) Jag ändrar ställning klockan tre (1979)Vartenda ord är sett och sedan nedtecknat med en auktoritet som betvingade åtminstone mig från den första till sista raden …Är jag då förförd? Har jag inget att invända? Ja, jag är förförd och efter förförelsen känner jag ingen ruelse. Ragnar Strömberg, BLM Söderväggar(1980) Det är ingen tvekan om att Ernst Brunner håller på att trampa upp en av de viktigaste vägarna genom den svenska 80-talslyriken. I hans lyrik är allt laddat och mättat, allt det invanda blir synligt på nytt, breddat av innebördsrika gåtor. Tom Hedlund, Svenska Dagbladet I det stora hela (1982) I det stora hela är en så konstnärligt säker bok att man måste avvisa invändningarna att Brunner skriver litteratur på kulturstoff … Den balans Brunner håller mellan inlevelsen i sina figurer och inlevelsen i de egna reaktionerna på dessa figurer är otroligt fint genomförd … Ernst Brunner kan härmed befordras till Betydande poet Paul Borum, Expressen Separator (1986) Varje ung poet som försöker at en egen ton, oavsett vilken, borde tilldelas en medalj. Och en av de största medaljerna borde fästas på Ernst Brunners bröst. Gunnar Harding, Expressen Sorgen per capita (1990) Allt är sett men också prövat, inspirerat men genomarbetat, flödande och disciplinerat, imponerande i sin blandning av frenesi och behärskad kraft… Inte sedan Ekelöfs Eufori och En verklighet (drömd) vet jag mig ha läst en dikt på samma täta och ändå avspända, hisnande men vardagliga sätt lyckats förena högt och lågt i en enda sammanhållen vision. Madeleine Gustafsson, Dagens Nyheter Mr Skylight (1995) De förfärande scener Brunner målar upp har en skärpa som bygger på författarens säkra hantering av språket och på hans extraordinära inlevelseförmåga som är mäktig att fånga upp ett brett spektrum av reaktioner. Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

Läs mer om Stoft av ett stoftkorn

Stoft av ett stoftkorn

Skönlitteratur

Hitta Stoft av ett stoftkorn även hos:
Rulla till toppen