Stjärnsvenska Upplevelse Box 2 nivå 7

Stjärnsvenska Upplevelse Box 2 nivå 7

Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt läsbibliotek som omfattar över 200 upplevelse- och faktaböcker på 11 svårighetsnivåer. Dessutom finns 96 titlar tillgängliga i ett digitalt onlinebibliotek! Läs mer Pedagogiska tankar Inspirationen till Stjärnsvenska är hämtad från skolan i Nya Zeeland och tankarna kring ’Helhetsläsning’, där läsinlärningen utgår från hela språket och har stark betoning på texternas och bildernas innehåll. Tillgång till många böcker på olika nivåerna ger eleverna möjlighet att utveckla sitt läsande i egen takt. Alla elever kan hitta en intressant bok på den nivå de befinner sig, från läsinlärning till att de läser tyst flytande. Texterna ska varken vara för svåra eller för lätta för då sker ingen utveckling. Helt i linje med Lgr 11 ger Stjärnsvenska, med olika texttyper och temaområden, eleverna möjlighet att träna olika lässtrategier och arbeta med begreppen Fakta, Förståelse och Analys. Det handlar ju inte bara om att avkoda texten, eleverna måste också förstå vad de läser. I Stjärnsvenska ligger en stor del av uppföljningen på just läsförståelse. Komponenter Stjärnsvenska består av böcker för upplevelseläsning i olika genrer och faktaböcker inom flera temaområden. Materialet består av: – Upplevelse Paket 1 (nivå 1-11), 57 titlar – Upplevelse Paket 2 (nivå 2-11), 49 titlar – Upplevelse Paket 3 (nivå 2-8), 40 titlar – Fakta Paket (nivå 2-8), 40 titlar – Sagor Paket (nivå 2-8), 24 titlar Till böckerna i Paket 1-3 finns det lärarhandledningar som tar upp hur man kan arbeta strukturerat med varje titel. I varje bok finns det dessutom läsförståelsefrågor. Stjärnsvenska som digitalt Online-bibliotek I det digitala Stjärnsvenskabiblioteket finns totalt 96 titlar, alla titlarna från Stjärnsvenska Upplevelse Paket 3, Stjärnsvenska Sagor Paket och Stjärnsvenska Fakta Paket. Detta digitala bibliotek är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Har eleverna surfplatta eller dator i klassrummet kan du enkelt arbeta med läsgrupper med hjälp av det digitala Stjärnsvenskabiblioteket. Med det digitala Stjärnsvenskabiblioteket får ni: – 96 titlar x 30 ex! – stöd i läsinlärningen med inläst ljud till alla texter. – möjlighet att arbeta med läsgrupper i klassrummet. – möjlighet att anpassa innehållet efter elevernas olika behov i enlighet med Specialpedagogiska skolmyndighetens rekommendationer. – möjlighet för dig som lärare att tilldela elever böcker på rätt nivå. – flera olika sätt att arbeta med texten och bilderna i böckerna. – läsförståelsefrågor till varje bok.

Läs mer om Stjärnsvenska Upplevelse Box 2 nivå 7

Stjärnsvenska Upplevelse Box 2 nivå 7

Fakta

Hitta Stjärnsvenska Upplevelse Box 2 nivå 7 även hos:
Rulla till toppen