Stjärnsvenska Skriv i nivåer 02

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 02

Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för åk F-3. Med hjälp av omväxlande uppgifter arbetar eleverna med meningsbyggnad, berättelser, ordförråd, stavning och språklära. Läs mer Stjärnsvenska Skriv i nivåer nivå 1-8 är anpassad till Lgr11. Här tränar eleven förmågorna: – att formulera sig och kommunicera i skrift – att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer – att söka information från olika källor och värdera dessa Arbetsgång Arbetet startar i förskoleklass (med nivå 1), precis som Stjärnsvenska Läs i nivåer. Varje nivå bygger på innehållet i den föregående nivån. Elevens arbete i varje arbetsbok börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar av föregående nivå och en enkel diagnos för att både elev och lärare ska veta att eleven befinner sig på rätt nivå. Med hjälp av roliga och omväxlande uppgifter arbetar eleverna systematiskt med bland annat meningsbyggnad, berättelser, ordförråd, stavning och språklära. Längst ner på varje sida står angivet vad i läroplanens centrala innehåll eleverna arbetar med. Sist i varje arbetsbok finns ’Ordförrådet’, en grupp viktiga ord som hjälp för eleverna att öka sitt ordförråd. Moment som ingår i Skriv i nivåer Nivå 1 : mönster – känna igen bokstäver – skriva bokstäver – ljud i ord – sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 : alfabetetisk ordning – ordbilder – skriva ord – skriva meningar – berätta Nivå 3 : frågor – rim – meddelanden – alfabetetisk ordning – berätta – vokaler och konsonanter Nivå 4 : dialoger – alfabetisk ordning – ck-ljud – berätta – fakta – ng-ljud – motsatser – sammansatta ord – skriva listor – vokaler och konsonanter Nivå 5 : frågor – textbearbetning – substantiv – adjektiv – verb – synonymer – berätta – tj-ljud – rim – j-ljud Nivå 6 : ordkunskap – språkliga strategier – tempusformer – komparation – längre meningar – sj-ljud – fakta – ordspråk och talesätt Nivå 7 : skriva i punktform – dubbelteckning – skriva om böcker – dikt med och utan rim – ordens stammar, släktord – olika slags meningar – pronomen – grundtal, ordningstal – synonymer – berätta – textbearbetning – informationssökning – instruerande texter Nivå 8 :förkortningar – tj-ljud – svårstavade ord – fakta – ändelser – tempusformer – prepositioner – sammansatta ord – informationssökning – källkritik – lånord – berätta – textbearbetning Facit Facit till Stjärnsvenska Skriv i nivå 3-8 finns att ladda ner på www.liber.se. Skriv i nivåer S En serie som består av sex arbetsböcker i svenska med mycket långsam progression. Varje bok har 48 sidor. Formatet är A4. Materialet har en lugn och tydlig struktur. Böckerna ska ge elever med särskilda behov grundläggande moment i svenska i en individanpassad studiegång. En del av materialet är hämtat från St

Läs mer om Stjärnsvenska Skriv i nivåer 02

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 02

Fakta

Hitta Stjärnsvenska Skriv i nivåer 02 även hos:
Rulla till toppen