Stilla älskad : en fotobok om Lund

Stilla älskad : en fotobok om Lund

STILLA ÄLSKAD – en fotobok om Lund – visar varför så många Lundabor, boende i staden eller utflyttade, i tysthet älskar sitt Lund. De vet att det är en vacker stad och det räcker mer än väl för att ha den i sitt hjärta.Lunds innerstad, med det medeltida gatunätet kvar i sin helhet, är tre gånger så stor som Gamla stan i Stockholm; därmed är Lund är Nordens största bevarade medeltidsstad. Staden är klassad som ett fornminne.Fotografen Lasse Sandström förevisar i denna bok fler än hundrafemtio av sina fotografier. Många av dem är över en stad som de flesta vanligtvis inte ser – eller som de ser, men inte har stannat upp inför. Här finns gott om detaljer att försöka placera: ”Var har jag sett den porten?”eller ”Vilket prång är detta?” Bilderna är tagna med fullformatskamera, mestadels i gryningen och i solnedgången när ljuset leker i de krokiga gatorna och runt de säregna byggnaderna. Boken vill visa att det finns så mycket mer än domkyrkan, Lundagård och universitetet i vårt stilla älskade Lund.Staden har också gett upphov till många inre bilder. Boken innehåller därför också korta texter av såväl kända som mindre kända Lundabor, vilka delar med sig av sina minnen från Lund. Lasse Sandström är utbildad fotograf och journalist. Han är född i Helsingfors, men bor sedan många år i Lund. Åren 1985-2003 arbetade han som journalist för Sydsvenskan i Malmö. Därefter återgick han till sitt första yrke som fotograf.Lasse har två döttrar och en hund som heter Sisko. Morris, som varit med vid flera av fotograferingstillfällena, bor numera i hundhimlen. LUND ÄR NÅGOT MER.Förmer skulle nog en del säga. Någonting annat än karnevalen,handboll, universitet och spexen. Boken Stilla älskad vill visavad som har gjort staden så älskad av dem som bor och lever där.Eller av dem som har lämnat staden, men saknar, känner igenoch minns.Det är parkerna och torgen, de krokiga gatorna, prången och bakgårdarna.Den oregelbundna bebyggelsen, de låga och höga stenhusentätt intill varandra, som om det saknas en stadsplan.Lund har inga långa och raka boulevarder. Det finns ingen Storgatan,bara Kungsgatan och den är en av stadens kortaste. Stadskärnanhar inget flott köpcentrum. Paradgatorna är korta ochkrumma och bär olika namn beroende på var man befinner sig iförhållande till Domkyrkan. De två största torgen är Clemenstorgetoch Mårtenstorget. Stortorget är ett av Lunds allra minsta.Det sägs att en stad är blott en liten stad om odören från böndernasgödselspridare kan förnimmas inne i centrum. Så är det otvivelaktigti Lund, särskilt om hösten.Men Lund på den skånska landsbygden är ändå en stor och märkvärdigstad. Den är över tusen år gammal, stadfäst på 990-talet.Då var staden uppdelad i 22 kyrksocknar med tillhörande kyrkogårdar.De flesta kyrkor är idag rivna och de döda har flyttats.Det är den största medeltida staden i Norden. Lund upptar sextiokvarter idag, och räknas som en enda stor fornlämning.Lunds stadskärna är ungefär hundra hektar stor. Mer än tre

Läs mer om Stilla älskad : en fotobok om Lund

Stilla älskad : en fotobok om Lund

Konst

Hitta Stilla älskad : en fotobok om Lund även hos:
Rulla till toppen