Språkkraft – svenska för nyanlända 7-9

Språkkraft – svenska för nyanlända 7-9

Har du elever som är nya i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige. För att skapa en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande. Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 fokuserar på följande kapitel som har en tydlig koppling till kunskapskraven åk 9: En instruktion En recension En självbiografi En faktatext En insändare En novell Kapitlen i Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 är uppbyggda utifrån genrepedagogik och syftar till att stötta och utveckla elevernas vardagsspråk och skolspråk. Genom att arbeta enligt cirkelmodellen blir eleverna medvetna om att olika textgenrer har olika språkliga mönster, strukturer och syften. Arbetsuppgifterna stärker elevernas läs- och skrivinlärning och utvecklar deras ordförråd. Grammatiken blir meningsfull eftersom den lyfts i ett textnära sammanhang. Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 passar dig som – vill ha en effektiv inlärningsprocess – vill arbeta med genrepedagogik i ett mångkulturellt klassrum – vill att språkundervisning integreras i ämnesundervisning Författare till Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 är Tiia Ojala. Tiia Ojala är legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Hon har även arbetat som förstelärare.  

Läs mer om Språkkraft – svenska för nyanlända 7-9

Språkkraft – svenska för nyanlända 7-9

Fakta

Hitta Språkkraft – svenska för nyanlända 7-9 även hos:
Rulla till toppen