Spektrum Kemi Grundbok

Spektrum Kemi Grundbok

Sveriges populäraste NO-serie Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Liber Digital med intelligent återkoppling Spektrum Kemi Digital ger dig och eleverna goda förutsättningar att arbeta helt digitalt. Testa utan kostnad med din klass i 12 veckor, beställ ett utvärderingsabonnemang. Allt arbete ni gjort i läromedlet under utvärderingen följer med vid köp. Introduktionspriser. Läs mer UPPLÄGG Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi har mött de nya behoven genom att skapa nya moment som lyfter förmågorna, och anpassat stoffet till det centrala innehållet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar! Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehåll och de förmågor som behandlas i kapitlet. Begreppsträning i varje avsnitt Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning – Förklara begreppen – som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträning som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det. Perspektiv – för att utveckla ett kritiskt tänkande I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor. Finalen – bra träning inför ämnesproven Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp. Centralt innehåll i linje med Lgr11 I kemikursplanen lyfts de stora sammanhangen hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. De har genomgående förstärkts i Spektrum Kemi, bland annat i kapitel som ’Kost, hälsa och hygien, ’Materialutveckling’ och ’Kemi – nytta, hot och vetenskap’. Kemin och världsbilden, som är en rubrik i det centrala innehållet, har lyfts i såväl brödtexter som i fördjupningar under rubriken ’Vetenskap i utveckling’. Sammanhangen förstärks även i de nya Perspektiv. Några exempel är ’Kemikunskaper räddar liv’, ’Växthuseffekt och klimatförändringar’, ’Räcker maten’, ’Låt inte kemin i reklamen lura dig’ och ’Na

Läs mer om Spektrum Kemi Grundbok

Spektrum Kemi Grundbok

Fakta

Hitta Spektrum Kemi Grundbok även hos:
Rulla till toppen