Sparks Year 4 Workbook

Sparks Year 4 Workbook

Sparks är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-9 utformat utifrån kursplanen. Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig kommunicera på engelska. Alla texter följs av engagerande diskussionsfrågor där eleverna får motivera sina val och åsikter. Sparks lärarmaterial är omfattande och stödjer läraren i allt från planering och genomförande till bedömning. Teman i Sparks 4 First Impressions Food & Flavours Choices Adventure Clothes & Looks Feelings Olika övningstyper i Workbook DID YOU GET IT? (Läsförståelse) WORD WORK (Ordkunskap) GRAMMAR LISTEN (Hörförståelse) SPEAK: (Övningar i att samtala och/eller presentera) WRITE (Skrivövningar) FIND OUT: (Informationssökning och presentation av fynden) … AND ACTION (Uppgifter där eleverna dramatiserar agerar eller filmar) Texternas innehåll behandlas i många och varierade övningar. Övningarna finns i olika svårighetsgrader lättare till bastexterna (part 1) och mer utmanande till part-2-texterna. Till varje enhet finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. I övningstypen Find out gör eleverna egna efterforskningar som de redovisar eller återberättar samt reflekterar över källans relevans. Varje enhet avslutas med ett uppslag Choose Your Sparks där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer Basic eller Tricky. Sparks 4 i korthet • Fokus på kommunikation. Med angeläget och autentiskt innehåll lär sig eleverna något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska • Lätt att individanpassa. Texter och övningar finns i olika nivåer • Många och varierade övningstyper kopplade till de olika förmågorna tala lyssna läsa och skriva • Omfattande lärarmaterial med inspiration och stöd i allt från planering till genomförande och bedömning Katarina Svenning är legitimerad lärare i engelska tyska och historia. Katarina älskar böcker och slukar all sorts litteratur men mest illustrerade romaner och serier. Jeremy Taylor är från Bristol i England men bor nu i Tjeckien. Han är författare till både läromedel och böcker med roliga historier. Jeremy föreläser och har utbildningar för engelsklärare runt om i Europa. Han tycker om att fotografera och jonglera.  

Läs mer om Sparks Year 4 Workbook

Sparks Year 4 Workbook

Fakta

Hitta Sparks Year 4 Workbook även hos:
Rulla till toppen