SpårEtt Elevpaket (Bok + digital produkt) – – sfi A och B

SpårEtt Elevpaket (Bok + digital produkt) – – sfi A och B

SpårEtt vänder sig till elever inom studieväg 1 med kort eller ingen skolutbildning. Läromedlet täcker A- och B-kursens mål och präglas av konkretion, upprepning och långsam progression – det som är så avgörande för tidig språkinlärning. Det digitala läromedlets omfattande stöd gör att SpårEtt även kan användas för självstudier av elever med god skolutbildning. Med SpårEtt kan du som lärare skapa variation i undervisningen och visualisera språkliga begrepp genom filmer och foton. Du kan anpassa materialet till enskilda elever och deras specifika bakgrund och lärstil, till undervisning i grupp eller helklass i skolan och till självständiga studier i skolan eller hemmet. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel. DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala läromedlet ger dig möjlighet att individualisera undervisningen och anpassa den efter varje elevs behov. Eleverna lär sig dessutom att använda datorer och andra digitala hjälpmedel på ett funktionellt sätt. I den interaktiva elevboken kan eleverna lyssna på all text, som är inläst med autentiskt tal och textföljning. De kan arbeta i skolan och hemma med de många interaktiva hör-, tal-, läs- och skrivövningarna, som täcker och kompletterar elevbokens innehåll. Ett tiotal korta filmer levandegör kommunikativa möten i vardagsmiljö. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Stort antal interaktiva uppgifter Korta konkretiserande filmer Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är giltig i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK Elevboken utgår från ett tematiskt arbetssätt, där ny kunskap byggs på tidigare kunskap och efterhand ökar i komplexitet. Eleverna lär känna personer i vardagliga situationer och miljöer. Varje kapitel inleds med en filmscen eller en text som blir kapitlets tema. Filmerna levandegör temat och deras innehåll upprepas sedan i kapitlets texter. Övningarna i kapitlen är inriktade på olika förmågor och ger eleverna möjlighet att lära sig nya ord, träna uttal och utveckla sin skriv- och läsförmåga.

Läs mer om SpårEtt Elevpaket (Bok + digital produkt) – – sfi A och B

SpårEtt Elevpaket (Bok + digital produkt) – – sfi A och B

Fakta

Hitta SpårEtt Elevpaket (Bok + digital produkt) – – sfi A och B även hos:
Rulla till toppen