Solid Gold 2 Study Guide

Solid Gold 2 Study Guide

Vid flex/distans- och självstudier kan Solid Gold 2 för Engelska 6 med fördel kompletteras med Solid Gold 2 Study Guide. VARJE KAPITEL INNEHÅLLER: en planeringssida – hjälp med att planera och organisera studierna kommentarer frågor och goda råd kring varje text – hjälp med att komma in i texternas ämnen och att arbeta metodiskt med text höravsnitt och övningar länkar till Activities som är övningar och skrivuppgifter markerade med ”läs” ”skriv” ”prata” och ”lyssna” så att eleverna utvecklar sitt eget lärande och ger dem förståelse för det de arbetar med struktur för självbedömning i Self-assessment – hjälp med att bedöma sina egna framsteg. Guiden blir en ’hjälplärare’ som ställer och besvarar frågor påpekar intressanta detaljer och varnar för fällor. Den ger också uppmuntran på vägen. I det digitala läromedlet finns en interaktiv bok med länkar direkt till Solid Gold 2 (fungerar när båda produkterna är aktiverade i den digitala bokhyllan) så att eleverna snabbt och enkelt hittar till rätt sidor i huvudboken.

Läs mer om Solid Gold 2 Study Guide

Solid Gold 2 Study Guide

Fakta

Hitta Solid Gold 2 Study Guide även hos:
Rulla till toppen