Sociologi

Sociologi

Från det lilla till helheten! Hur utvecklas vi till att bli självständiga personer? Hur förändras samhället? Vad menas med att samhället är globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika? Sociologi handlar om samhället och människan som samhällsvarelse. Utgångspunkten är att människan och samhället hör ihop, de kan bara finnas tillsammans. Utan människor finns inget samhälle, men utan samhälle finns heller inte några människor. Vi blir självständiga personer med tankar, känslor och vilja genom att leva med andra människor. Läs mer Utmärkande drag – Utgår ifrån att människan och samhället är en sammanflätad helhet – Tydlig struktur som börjar i det lilla och avslutar i den stora helheten – Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor Boken inleds med fyra kapitel som handlar om människan, samhället och sociologi som vetenskap. Här diskuteras bland annat: – Hur blir vi personer? – Att visa vem man är – Gruppens betydelse – Människan – en kulturvarelse – Människan upptäckter samhället – Viktiga sociologiska problem – Några centrala utgångspunkter – Sociologi – att studera det självklara Därefter följer tre kapitel om vårt nuvarande samhälles utformning: om globalisering och urbanisering, om samhällets skiktning (klass, kön och etnicitet) och om förändringar på tre centrala samhällsområden: familj, utbildning och arbete. Här diskuteras frågor kring: – Den gränslösa och gränsfyllda världen – Stadens sociala liv – Människans likhet – Ojämlikheten i samhället Boken avslutas med ett kapitel som knyter ihop tankarna om människan och samhället. Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor. Sociologi är skriven för kursen med samma namn på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar. Om författarna Författaren Rolf Lidskog är professor i sociologi och har stor undervisningserfarenhet, bland annat på lärarprogram.

Läs mer om Sociologi

Sociologi

oklassificerat, Övrigt

Hitta Sociologi även hos:
Rulla till toppen