Socialpsykologi : bakgrund och utveckling

Socialpsykologi : bakgrund och utveckling
Socialpsykologi : bakgrund och utveckling
Beskrivning av Socialpsykologi : bakgrund och utveckling

Socialpsykologi – bakgrund och utveckling ger en översiktlig bild av hur socialpsykologins teorier och tillämpningsområden har vuxit fram i framför allt två olika kulturella miljöer – Europa och USA mellan 1890 och 2010. Syftet är att visa på den röda tråden i de idéer som har lett fram till dagens socialpsykologi och dess koppling till psykologi och sociologi. Läs mer Här beskrivs hur socialpsykologin fick den form som ämnet har idag. Många viktiga teoretiker och forskare – inte minst från sociologi och psykologi – som har bidragit till att forma dagens socialpsykologi presenteras. Sammantaget utgör boken en kombinerad fakta- och uppslagsbok om socialpsykologins innehåll och utveckling. Socialpsykologi – teorier och tillämpning, av samma författare, vidareutvecklar den förra bokens resonemang och presenterar ett antal socialpsykologiska forskningsområden som ger vägledning i möten mellan människor. Innehållet tar bland annat upp socialpsykologins forskningsområden som identitet, kommunikation, påverkan, makt, lydnad, hjälpande beteende, konflikter, aggression, attityder och relationer. Tillsammans utgör dessa två böcker en introduktion till socialpsykologi för studenter på grundnivå i sociologi, psykologi, socialpsykologi och socialt arbete samt på lärarutbildningar och vårdutbildningar. Om författarna Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och har skrivit ett tjugotal böcker – förutom fyra verk om socialpsykologi även om kommunikation, utveckling, grupper och ledarskap. Han är för närvarande internationellt verksam i Europa, Asien, och Amerika med olika utbildningar som har socialpsykologi som grund.

Läs mer om Socialpsykologi : bakgrund och utveckling...


Sök bästa pris på Socialpsykologi : bakgrund och utveckling hos: