Sociala rörelser i en ny tid

Sociala rörelser i en ny tid

Sociala rörelser har varit betydelsefulla drivkrafter i den snabba samhällsomvandling som präglat den moderna historien. Likaså har forskningen om sociala rörelser utgjort ett vitalt forskningsområde för sociologer, statsvetare och andra samhällsvetare. Sociala rörelser i en ny tid presenterar en tillgänglig introduktion till teorier om sociala rörelser och en originell tolkning av den kognitiva praxis som äger rum inom rörelser. Författarna analyserar sociala rörelser som kunskapsproducenter och fokuserar på de roller de rörelseintellektuella spelar i dessa kognitiva aktiviteter. De diskuterar 1800-talets sociala rörelser, men också vår tids nya sociala rörelser, speciellt miljörörelserna. Ett kapitel innehåller en fallstudie av den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 1950- och 1960-talen. Denna bok är en översättning av utvalda kapitel ur Social Movements. A Cognitive Approach, utgiven av Polity Press 1991, och Music and Social Movements, utgiven av Cambridge University Press 1998. En nyskriven epilog för fram materialet till dagens datum genom att reflektera över sociala rörelser i världen idag. Sociala rörelser i en ny tid är skriven för studenter inom sociologi, statsvetenskap, historia och miljövetenskap.

Läs mer om Sociala rörelser i en ny tid

Sociala rörelser i en ny tid

Samhälle & Politik

Hitta Sociala rörelser i en ny tid även hos:
Rulla till toppen