Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion

Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion

Vilka arbetssätt inom socialt arbete kan utnyttja de resurser som ligger i människors upplevelse av tillhörighet? Här diskuteras professionellt arbete inom olika gemenskapsformer som sociala nätverk, grupper och organisationer. Boken vill dels vara ett praktiskt verktyg i vardagen, dels ett hjälpmedel vid den egna reflexionen över möjligheter, begränsningar och dilemman. Författarna anknyter till teoretiska rötter inom interaktionismen och lyfter fram moderna företrädare för systemiska metoder och lösningsfokuserat arbetssätt. Här utmanas den traditionella diagnostiserande och problemorienterade praktiken. En grundläggande tankegång är övertygelsen att alla människor har en större repertoar av livshistorier att delge än vad man omedelbart kan uppfatta. Mötet måste präglas av öppenhet och ödmjukhet inför det som människorna har att berätta. Denna bok vänder sig till studerande inom socialt arbete och till alla yrkesverksamma som arbetar med människor och relationer: socialarbetare, psykologer, lärare samt anställda inom barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Översättning Sten Andersson Ragnhild Andresen (red) är bokens huvudförfattare och tillika redaktör.Hon är fil dr och verksam vid Høgskolen i Finnmark (Alta, Norge), sektionen för socialarbetarutbildning, där hon kombinerar forskning, utvecklingsarbete och undervisning i socialt nätverksarbete med praktiskt arbete som pedagogisk-psykologisk rådgivare på kommunal nivå. Medförfattare är Tom Andersen , Anders Bjørnsen , Svein Erik Jensen , Gro Johnsrud Langslet , Solbjørg Talseth , Finn Tschudi och Bjørn-Tore Østeraas .

Läs mer om Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion

Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion

Samhälle & Politik

Hitta Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion även hos:
Rulla till toppen