Sociala medier – Vetenskapliga perspektiv

Sociala medier – Vetenskapliga perspektiv

Sociala medier är något som vi både använder oss av och pratar om mer eller mindre dagligen. De är ständigt närvarande och har nästan blivit något vi tar för givet. Men varifrån kommer de? Hur fungerar de och vilken betydelse har de? I den här boken belyser, diskuterar och analyserar författarna olika aspekter av de sociala medierna. Texterna berör allt från deras historiska bakgrund, via de affärsmodeller de bygger på, till deras betydelse för politisk mobilisering. Även själva begreppet sociala medier behandlas. I boken framträder en bild där de sociala medierna ses som symptom på bredare samhällsförändringar, snarare än orsaken till sådana. Det rör sig om en pågående samhällsomvandling från modernitet till vad som brukar beskrivas som senmodernitet. Det handlar inte minst om hur de sociala medierna, liksom alla medier före dem, luckrar upp etablerade tids- och rumsgränser. Tobias Olsson (red.) är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Magnus Andersson är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Marie Cronqvist är docent och universitetslektor i mediehistoria och journalistik. Joanna Doona är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Erik Edoff är filosofie doktor i mediehistoria vid Lunds universitet. Mia-Marie Hammarlin är docent i etnologi och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Ola Isaksson är universitetsadjunkt vid journalistutbildningen på Lunds universitet. Charlie Järpvall är filosofie doktor i mediehistoria vid Lunds universitet. Patrik Lundell är professor i historia vid Mittuniversitet. Carolina Martínez är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Institutionen Barn–Unga–Samhälle, Malmö universitet. Andreas Mattsson är universitetsadjunkt vid journalistutbildningen vid Lunds universitet. Fredrik Miegel är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Michael Rübsamen är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Helena Sandberg är docent och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Fredrik Schoug är universitetslektor och studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer om Sociala medier – Vetenskapliga perspektiv

Sociala medier – Vetenskapliga perspektiv

Samhälle & Politik

Hitta Sociala medier – Vetenskapliga perspektiv även hos:
Rulla till toppen