SO-serien Geografi 7

SO-serien Geografi 7

Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. De nya böckerna i SO-serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor. Läs mer Pedagogiska tankar Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken? Låt dina elever ta sig an geografin med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt. Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass . SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Geografi Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lättillgängliga texter . Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar. Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11 . Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr 11. Komponenter – Ämnesbok åk 7-9 SO-S Geografi 7 har tyngdpunkten på klimat och växtlighet som förutsättning för människans överlevnad. SO-S Geografi 8 behandlar främst natur- och kulturlandskapet i Sverige och Norden. Europa och andra delar av den rika världen behandlas tematiskt med boende-, sysselsättnings- och produktionsaspekter i SO-Serien Geografi 9. Där finns också klargörande kapitel om utveckling och om rika och fattiga länder, samt två avslutande två kapitel som tar upp miljöfrågorna ur globalt respektive svenskt perspektiv. Innehåll SO-S Geografi 7 Lgr 11 Kap 1 Planeten Jorden Kap 2 Klimat och väder Kap 3 Klimatzoner och växtlighet Kap 4 Vattnet och människorna Kap 5 Mat från mark och vatten Kap 6 Människorna och m

Läs mer om SO-serien Geografi 7

SO-serien Geografi 7

Fakta

Hitta SO-serien Geografi 7 även hos:
Rulla till toppen