Små, små visor / Pikku, pikku lauluja

Små, små visor / Pikku, pikku lauluja

På finska: Pikku, pikku lauluja sisältää viitisenkymmentä tuttua laulua lapsille suomeksi ja ruotsiksi. Se on laulukirja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kaksikielisille lapsiryhmille ja perheille. Kirjan on koonnut lastentarhanopettaja Päivi Hällström. Päivin perhe esittää kirjan laulut mukaan kuuluvalla cd-levyllä . Sov. Rolf Kumlin Bokens syfte Små, små visor är en sångbok i första hand avsedd att användas i finsk/svenska barngrupper. Boken kan emellertid också användas som studiematerial i förskollärar- och barnskötarutbildningarna och som visbok i tvåspråkiga barnfamiljer. I många barngrupper i Sverige finns det barn från Finland. Ett bra sätt för dem att bekanta sig med den nya kulturen är att lära sig sånger på svenska. Av erfarenhet vet jag att barn tycker om att sjunga på främmande språk. De svenska barnen i gruppen har också stor glädje av att lära sig sångerna på finska! En förutsättning för att barnen ska vilja sjunga och sjunga på båda språken är emellertid att vi lärare fungerar som förebilder. Varje sång finns återgiven både på finska och svenska. En del av översättningarna är egenhändigt gjorda. Jag har i många fall översatt relativt fritt för att få fram ett naturligt språk som passar till melodin. I vissa fall skiljer sig den finska melodin från den svenska. Vilken melodiversion jag har valt framgår av registret i slutet av boken. Sångerna är placerade efter svårighetsgrad med de enklaste sångerna först. Till de flesta sånger finns en teckning som illustrerar innehållet i sången, och som hjälper de barn som inte kan läsa att hitta i boken. Jag har också skrivit ner några melodiska råd för att hjälpa dig som lärare att finna ett bra och stimulerande arbetssätt.Jag hoppas att boken ska inspirera till roliga och givande sångstunder. Genom att sjunga visor på både finska och svenska skapar vi gemenskap samtidigt som vi värnar om det gemensamma kulturarvet! Päivi Hällström Kirjan tarkoitus Pikku, pikku, lauluja on sopiva laulukirja suomalaisten/ruotsalaisten lapsiryhmien käyttöön. Sitä voi myös käyttää opintomateriaalina esikoulunopettaja ja lastenhoitajakoulutuksessa. Mielestäni kirja sopii myös kaksikielisiin perheisiin. Ruotsissa on suomalaisia lapsia monissa ruotsalaisissa lapsiryhmissä. Hyvä keino on tutustua laulujen kautta uuteen kulttuuriin. Tiedän kokemuksesta, että lapsista on hauska oppia lauluja vierailla kielillä. Se on kivaa myös ruotsalaisten lasten mielestä, mikäli me opettajat osaamme näyttää esimerkkiä. Jos osaa laulaa lauluja ruotsiksi ja suomeksi, vaalii samalla yhteistä kulttuuriperintöämme. Jokainen laulu on kirjoitettu sekä ruotsiksi että suomeksi. Osan käännöksistä olen tehnyt itse. Olen kääntänyt vapaasti, sillä katsoin tärkeäksi, että lauseet ovat luonnollisia ja sävelmään sulautuvia. Muutamissa lauluissa, suomalaisessa ja ruotsalaisessa versiossa, on pie

Läs mer om Små, små visor / Pikku, pikku lauluja

Små, små visor / Pikku, pikku lauluja

Fakta

Hitta Små, små visor / Pikku, pikku lauluja även hos:
Rulla till toppen