Skrivsuccé åk 4

Skrivsuccé åk 4

I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart. Därefter har eleverna möjlighet att arbeta vidare med nya skrivuppgifter på två nivåer. Sist i boken finns Lilla uppslaget där eleverna får stöd i hur de kan ge och ta respons, skriva rätt och riktigt, använda källor och vara källkritisk. Arbetsgången skapar struktur och organisation i skrivundervisningen: Begripa Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen. Berätta Skriv en egen text. Hjälp att bygga upp texten och hur man ger och får respons. Befästa Stärk genom att repetera kunskap och skriv en ny text utifrån ett nytt ämne. Briljera Använd kunskap i ett nytt sammanhang och skriv en ny text utifrån nya direktiv. I Skrivsuccé åk 4-6 möter eleverna olika texttyper beroende på vilken årskurs de går i. En del texttyper är återkommande i alla tre böckerna. Texterna och uppgifterna blir mer utmanande för varje årskurs. I Skrivsuccé åk 4 arbetar eleverna men berättelse, faktatext, instruktion, annons, konkret dikt och dagbok. I Skrivsuccé åk 5 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, insändare, recension, serier och personbeskrivningar. I Skrivsuccé åk 6 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, broschyr, nyhetsartiklar, dikt och sociala medier. Kostnadsfri broschyr/affisch Du kan även beställa din kostnadsfria broschyr/affisch som ger exempel på sex olika texttyper som alla utgår från samma tema: vikingar. Klicka dig vidare här!

Läs mer om Skrivsuccé åk 4

Skrivsuccé åk 4

Fakta

Hitta Skrivsuccé åk 4 även hos:
Rulla till toppen