Skrifter 2 Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidro

Skrifter 2 Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidro

Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe. Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan återerinra sig. I Protagoras diskuterar Sokrates begreppet dygd. Lysis och Charmides avhandlar vänskap och besinning, i Ion diskuterar man diktkonsten, Euthydemos är en drift med allsköns debattknep och intellektuella förförarkonster, och i Menexenos gör Sokrates en mördande parodi på ett patriotiskt standardtal. Faidros innehåller oförglömligt visionära bilder av kärleken, och Kratylos, som inte funnits på svenska på nära hundra år, är en halsbrytande diskussion om språket och orden. Förord, noter och litteraturhänvisningar av Jan Stolpe.

Läs mer om Skrifter 2 Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidro

Skrifter 2 Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidro

Skönlitteratur

Hitta Skrifter 2 Menon Protagoras Lysis Charmides Ion Menexenos Euthydemos Faidro även hos:
Rulla till toppen