Skolsäkerhet – en handbok

Skolsäkerhet – en handbok

Skolor i Sverige ligger långt efter, nästan hopplöst långt efter andra arbetsplatser, när det gäller säkerhetsarbete. En arbetsplats med samma frekvens av bot, våld, sexuella trakasserier, skadegörelse, mobbning, stölder och andra tråkigheter skulle inte få fortsätta sin verksamhet. Högsta ansvariga chef eller skyddsombudet skulle vara tvungen att stänga den omgående. Men eftersom det bara är våra barn som utsätts, låter man det uppenbarligen fortgå.   Detta bistra konstaterande är utgångspunkten för Hansi Stafboms bok  Skolsäkerhet en handbok . Syftet är att höja kunskapsnivån hos all personal och hos baren om vikten att följa skolans trivselregler och även om vad som faktiskt ska polisanmälas allt för att få en trygg skola med arbetsro för alla.   Författaren, expert på säkerhetsfrågor på olika slags arbetsplatser, ger metodiskt verktyg för att få ordning på ibland ganska kaotiska situationer med hög stressnivå. Har personalen bara nödvändig kunskap och finns det bara rutiner, utrustning och personal med tydligt ansvar för säkerheten på skolan, klaras incidenter, brott och konflikter av mycket lättare.   Skolsäkerhet en handbok  berättar hur man kan arbeta för att höja säkerheten och därmed trivseln och skolresultat.   Om författaren   Hansi Stafbom har runt 30 års erfarenhet av säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Han har även drivit HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem. Med utbildning ibland annat kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger tecken och symptom och brottsförebyggande arbete samt med tre böcker bakom sig har han höjt både kunskaps- och medvetandenivån hos chefer och anställda på många slags arbetsplatser. Med Skolsäkerhet en handbok fokuseras vår största arbetsplats och på allas våra barn.          

Läs mer om Skolsäkerhet – en handbok

Skolsäkerhet – en handbok

Samhälle & Politik

Hitta Skolsäkerhet – en handbok även hos:
Rulla till toppen