Service – så mycket mer än ett leende

Service – så mycket mer än ett leende
Service – så mycket mer än ett leende
Beskrivning av Service – så mycket mer än ett leende

Service – Så mycket mer än ett leende vänder sig till alla som arbetar med, eller borde arbeta med service. Ett område som verkligen berör alla, från högsta ledningen till alla medarbetare som direkt eller indirekt kommer i kontakt med kunden. I den nya andra upplagan finns nya fallstudier från några av vinnarna av ServiceScore, ett pris som bygger på hur svenska folket upplever service i olika branscher och i kontakterna med enskilda företag och verksamheter. Författarna redogör också för ett stort antal nya framgångssagor och besvikelser när det gäller att använda service som ett starkt och särskiljande konkurrensmedel. Kort sagt – för att uppnå mer nöjda, lönsamma och lojala kunder. Boken bygger på en modell med nio affärsögonblick. Ambitionen är att inspirera till ett systematiskt servicearbete genom att ge stimulerande exempel, praktiska tips och enkla verktyg. Boken vänder sig till alla som arbetar med service och kundrelationer, från styrelse och högsta ledning till de olika avdelningarna som ingår i en kundprocess; försäljning till leverans, support och reklamationer. Anders Örtengren och Satish Sen har var och en 25 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av kundkoncept inom både varu- och tjänstesektorn.

Läs mer om Service – så mycket mer än ett leende...


Sök bästa pris på Service – så mycket mer än ett leende hos: