Service och bemötande

Service och bemötande

Service och bemötande är en ny lärobok som belyser hur ämnet service kan förstås och omsättas i praktiken. Boken är anpassad till kursen Service och bemötande 1 men passar även som introduktion i ämnet inom andra utbildningar. Läs mer Utmärkande drag – Faktatexten varvas med intervjuer och diskussionsfrågor – Stort antal uppgifter av olika slag i slutet av varje kapitel När man arbetar i serviceyrken är det viktigt att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. Därför behöver man bland annat få möjlighet att öva sig på att ta hänsyn till olika kunders behov och personligheter. Det är också nödvändigt med goda kunskaper om de produkter och tjänster som man har att erbjuda. Service och bemötande tar upp allt detta på ett enkelt och överskådligt sätt. Ur innehållet – Service och bemötande som begrepp – Målgrupper och servicebehov – Kommunikation och service – Produktkännedom och service – Marknadsföring och service – Kulturmöten och service – Missnöjda gäster och service – Lagar – Nu är det dags för APL Boken innehåller fallbeskrivningar och case för att levandegöra och tillämpa innehållet i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter av olika slag, som till exempel faktauppgifter som kan lösas med bokens hjälp, uppgifter som eleverna löser under APL, dramauppgifter i form av rollspel och förslag till fördjupande projekt. Om författarna Kerstin Olander är huvudförfattare till boken och turismlärare med mångårig erfarenhet. Hon arbetar som rektor på en gymnasieskola. Kerstin har deltagit i en av referensgrupperna för GY 2011. Rainer Bladh är gymnasielärare i turism och entreprenörskap och har lång erfarenhet av resebranschen. Han har deltagit som expert i arbetet med GY 2011 när det gäller kursplanerna för turismämnet.

Läs mer om Service och bemötande

Service och bemötande

oklassificerat, Övrigt

Hitta Service och bemötande även hos:
Rulla till toppen