Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

De senaste två decennierna har det svenska samhället genomgått avgörande förändringar. Migration, globalisering, medieteknologisk utveckling och marknadsanpassning av välfärdens institutioner har haft stor påverkan på barns och ungas utbildning och lärande. Den offentliga sektorns minskade utrymme och avreglering kombinerat med ökade sociala och ekonomiska klyftor har format en skola med bristande likvärdighet och ett samhälle med ökad ojämlikhet, individualisering och växande sociala spänningar. Läs mer Det föreligger en uppenbar och i forskningen demonstrerad risk för att den samtida skolan allt mer delas upp i en omsorgs- och socialt inriktad förskola och skola i utsatta stadsdelar, medan vi får en allt mer kunskapsinriktad och prestationsorienterad förskola och skola i homogena medelklassområden. Men det finns även rörelser som pekar i en annan riktning och i storstädernas förortsområden kan en social mobilisering, påminnande om tidigare generationers folkbildning, skönjas. Denna mobilisering är grundad i de ungas informella lärande och svarar i hög grad på de frågor som många unga i dessa områden upplever att skolan inte gett svar på. Artiklarna i denna antologi uppmärksammar segregationens konsekvenser för utbildning och lärande, men lyfter även fram oväntade och nya perspektiv som vi behöver ha med oss när dessa frågor diskuteras. Boken är avsedd för lärarutbildningen samt för grundläggande utbildning i pedagogik, sociologi och socialt arbete. Den kan också med fördel användas i andra humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. Om författarna Bokens huvudredaktörer är Ove Sernhede, professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet, och Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik vid Malmö högskola.

Läs mer om Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

Samhälle & Politik

Hitta Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser även hos:
Rulla till toppen