Sanningen

Sanningen

Maktspel, giftermål, kärlek och trånad, medeltida böcker och skatter..Prinsessan Philippa av huset Lancaster föds 1394, hon är dotter till Henrik den IV av England. Henrik vill stärka banden mellan England och Sverige och Philippa gifts därför bort med den svenske kungen. Vladislav Gryf föds 1382 i Polen. Han adopteras när han är åtta år av Drottning Margareta Valdemarsdotter. Han kröns till kung av Sverige när han är fjorton år under namnet Eric av Pommern. Giftermålet genomförs när Philippa bara är 12 år och hon krönts samtidigt till drottning. Hon får till en början bo med nunnorna i Vadstena kloster och besöker dem gärna även senare i livet. Philippas hälsa anses ha försämrats under en barnsäng, då hon kan ha fött kungaparets enda kända barn som dock avled inom kort. Det är okänt om detta var kungens son.Svartbroder Gregorius föds 1378, han drabbas av allvarlig underlivspest 1421, men överlever mirakulöst efter att ha gett mirakeltavlan löftet att nedteckna undren. Hans vackert handskrivna berättelser, där alla underverken nogsamt beskrivs Miracula defixionis domini finns kvar i Linköpings stiftsbibliotek. Deras passionshistoria är givetvis omöjlig och Gregorius söker stöd hos sin själasörjare och i Petrarcas och Augustinus böcker..Pojken Olof Ingvarsson drunknar i Björby på Åland år 1408, hans mirakulösa uppvaknande efter femton timmar bekräftades av föräldrarna året därpå och skrivs in av Gregorius som nummer ett i mirakelsamlingen. StumElofs mirakel sker något senare i Uppsala och skrivs ner av Gregorius som nummer sjuttiosju. Pesten bryter ut i Kina 1334, 1350 byggs Svartbrödraklostrets kyrka och digerdöden kommer då för första gången till Sverige.Philippa, blir bara trettiofem år och vårdas i livets slutskede av systrarna i Vadstena. Hon dör 1430 och begravs i Vadstena klosterkyrka. Gregorius blir femtiotre år och dör strax efter henne. Han begravs på Svartbrödernas kyrkogård.1454 genomsöker Kung Karl Vadstena kloster och hittar Philippas guldskatt. Drottningkrona, kungakrona, halsband och bälte. 1457 tar Kristian I makten. Karl flyr och gömmer skatterna i Svartbrödraklostret. Kristian bryter ner klostermurarna tills han hittar den.1527 beslagtas svartbrödernas mirakeltavla av Gustav Vasa. Skatten skingras under Erik XIV tid. Det påstås att tavlan smälts ner, men 1542 pantsätter Gustav Vasas kansler Conrad von Pyht en underverkstavla i Bremen. 1533 drivs de kvarvarande bröderna ut ur klostret. 1547 rivs kyrkan. Teglet används vid bygget av Stockholms Slott. Brödernas begravningsplats grävs upp för att framställa salpeter till krut. Den samtida historikern Messenius skriver ”ej kristligt i väder, så skjuta sina förfäder”.

Läs mer om Sanningen

Sanningen

Skönlitteratur

Hitta Sanningen även hos:
Rulla till toppen