Samtal kring handledning : erfarenheter och reflektioner

Samtal kring handledning : erfarenheter och reflektioner

Samtal kring handledning är en bok om handledning, förändringsarbete och systemiskt tänkande, och har tillkommit parallellt med att Charlotte Arnoldsson har gått i handledning för Hardy Olson. Det som ger boken dess speciella karaktär är hur författarna i en enkel samtalsform väver samman personliga erfarenheter, teorier och metoder. I boken aktualiseras frågeställningar kring etik och människosyn som manar till eftertanke. I Samtal kring handledning har författarna försökt att täcka in sådant som de anser är värdefullt för personer som befinner sig i handledningssammanhang, främst personer som har liten eller ingen erfarenhet av handledning. Deras ambition har både varit att presentera grunderna i handledning på ett annorlunda sätt och att boken skall fungera som en vägledning i att vara i handledning. I Samtal kring handledning beskrivs även grunderna i systemteori och systemiskt tänkande, liksom vad sammanhangsmarkering är och hur detta används tillsammans med andra modeller i förändringsarbete. Ur förordet av Barbro Lennéer-Axelson: ’Jag har läst många böcker om handledning, men knappast någon som liknar Samtal kring handledning. Det som är speciellt med boken är hur Hardy Olson och Charlotte Arnoldsson utifrån den handleddas perspektiv med glimten i ögat belyser den komplexitet som finns i handledning och förändringsarbete.’ ’I Samtal kring handledning har Hardy Olson och Charlotte Arnoldsson valt ett genialt pedagogiskt grepp för att på ett enkelt sätt beskriva och förklara svårfattliga metoder, teorier och idéer … Samtal kring handledning har något väsentligt att ge de flesta som arbetar med vård- och behandlingsarbete.’ Christer Telléus, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, enhetschef inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om Samtal kring handledning : erfarenheter och reflektioner

Samtal kring handledning : erfarenheter och reflektioner

Samhälle & Politik

Hitta Samtal kring handledning : erfarenheter och reflektioner även hos:
Rulla till toppen