Samhällskunskap 1 100 p Elevbok (Bok + digital produkt) – Ett hållbart samhälle

Samhällskunskap 1 100 p Elevbok (Bok + digital produkt) – Ett hållbart samhälle

Det finns många grundläggande frågor att ta ställning till i en gemensam strävan att bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla. Hur säkrar vi att miljö, hälsa, utbildning, jobb, politik, samhällsekonomi och privatekonomi är hållbar – på kort och lång sikt? I Samhällskunskap 1 100 p – ett hållbart samhälle får eleverna fakta och redskap att arbeta med dessa samhällsfrågor. De rustas för att ta del i samhällsdebatten och uppmuntras till att våga tro på möjligheterna att påverka sin samtid och framtid. NY UPPLAGA I denna andra upplaga har faktatexter, diagram och tabeller i läromedlet genomgått en omfattande uppdatering och läromedlets block om privatekonomi har strukturerats om. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. I läromedlet ingår även nutidsfrågor och teman som hjälper dig och eleverna att anknyta till aktuella händelser, kapitelsammanfattningar i form av miniföreläsningar, som kan flippas och användas för repetition, konkretiserande filmer, uppdateringar och mycket mer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Faktafördjupningar och uppdateringar • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Interaktiva uppgifter • Aktuella teman • Nutidsfrågor • Stort antal filmer och mycket mer • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Det är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK Elevboken ger eleverna fakta och redskap för att arbeta med centrala samhällsfrågor. Målsättningen är att läromedlet ska engagera till delaktighet, förmedla aktuella fakta och kunskaper om människors livsvillkor, ge möjlighet till individualisering och vara tillgängligt för alla. Samhällskunskap 1 100p – ett hållbart samhälle finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Läs mer om Samhällskunskap 1 100 p Elevbok (Bok + digital produkt) – Ett hållbart samhälle

Samhällskunskap 1 100 p Elevbok (Bok + digital produkt) – Ett hållbart samhälle

Fakta

Hitta Samhällskunskap 1 100 p Elevbok (Bok + digital produkt) – Ett hållbart samhälle även hos:
Rulla till toppen