Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri

Case management, boendestöd, återhämtningsprocessen och stigmatisering är några av de kunskapsområden som tas upp i Samhällsbaserad psykiatri. Förutom att innebörden i områdena beskrivs, visas också på konsekvenser och orsaker utifrån brukarperspektivet. Läs mer I boken diskuteras och besvaras frågeställningar som: – hur det är möjligt för brukare att återhämta sig till en normal livssituation – hur personal, närstående och samhället i övrigt är ett stöd för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning – vilken roll kultur spelar i brukares återhämtning – vad samhällsbaserad psykiatri är – hur svensk psykiatri sett ut genom historien – hur det psykiatriska verksamhetsområdet ser ut på en ny omsorgsarena – vilka yrkesroller du kan ha inom det psykiatriska verksamhetsområdet. Varje kapitel har följande innehåll: Begrepp – här visas på de ord, begrepp och kunskapsområden som är centrala i kapitlet. Dessa ska läsaren tagit till sig efter att ha arbetat med kapitlet. I slutet av kapitlet finns en uppgift som testar detta. Lärtext – texten är dels beskrivande, dels visar den på olika teorier, perspektiv och synsätt inom ett och samma ämnesområde. Med jämna mellanrum finns reflektionsuppgifter som har syftet att läsaren ska reflektera över innehållet. Repetera, resonera och sök – under rubriken finns uppgifter som är såväl repeterande som fördjupande. De fördjupande uppgifterna innebär att ytterligare information söks på internet. Vissa uppgifter är anpassade för sökning av material med syftet att vara uppdaterad inom ämnesområdet samt för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. Självskattning – varje kapitel avslutas med att läsaren gör en skattning av hur väl hen tagit till sig innehållet i kapitlet. Samhällsbaserad psykiatri utgår från ämnet psykiatri och kursen samhällsbaserad psykiatri på vård- och omsorgsprogrammet Om författarna Rune Johansson är chef inom hälso- och sjukvård . Han har lång erfarenhet inom habilitering, rehabilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet. Sarah Johansson är socialpedagog. Förutom erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet har hon lång erfarenhet av arbete på behandlingshem och inom socialtjänsten. Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Läs mer om Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri

Samhälle & Politik

Hitta Samhällsbaserad psykiatri även hos:
Rulla till toppen