Sagor och sanningar Grundbok Digital tredje upplagan

Sagor och sanningar Grundbok Digital tredje upplagan

Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse muntlig interaktion och skriftlig färdighet samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd. Beskriver och berättar Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Till varje faktatext hör även en klassisk saga för att träna den berättande genren. Då faktatexten exempelvis handlar om Dinosaurier är sagan i samma tema Sankt Göran och draken. Tre färdigheter Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse muntlig interaktion samt skriftlig färdighet. Språket utvecklas och ord och begrepp repeteras för att eleven fullt ut ska kunna tillägna sig språket. Alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D. Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsför­stå­else ordförståelse grammatik och skriva. Läsförståelse och lässtrategi Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i tre nivåer för att visa eleven hur den kan träna på strategier för att få en djupare förståelse för texten. Bredvid texterna finns också ordlistor. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare artiklar och mejl. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare artiklar och mejl. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier. Lärarstöd på webben Kopieringsunderlag facit lärarstöd och ljudfiler finns på sidan Extramaterial. För att nå materialet loggar du in via Mina sidor alternativt med inloggningskoden som du hittar på omslagets insida. Licenstid: 365 dagar

Läs mer om Sagor och sanningar Grundbok Digital tredje upplagan

Sagor och sanningar Grundbok Digital tredje upplagan

Övrigt oklassificerat

Hitta Sagor och sanningar Grundbok Digital tredje upplagan även hos:
Rulla till toppen