Röda rummet

Röda rummet

Meddelande! Ultimatum! (Efter långa strider!) Härmed är Röda Rummet slut. Jag har förgäves försökt en Epilog; den blev nog vacker, men den kom in i en spritt ny tonart och skildrade saker som icke hörde hit! Här är punkten för hjältens ungkarlsliv, och det är det boken handlar om; att följa honom in i hans äktenskap vore att förstöra det avslutande intrycket och skulle leda läsarens fordringar ad infinitum; för övrigt har icke författaren mod eler lust att ge ifrån sig det bästa världen, som han eljes ringaktar, givit honom, utan det må vara fridlyst område. Jag kan icke på den boken tänka mig ett annat slut än denna suveräna spottning på alla de saker, om vilka människorna inbillade hjälten att de voro s.k. idealer och efter vilka han var nog fånig att sträva, tills ögonblicket kom då han upptäckte att man ljugit för honom och att det där, vad det nu var, icke var några idealer. Blir det någon vignett? När kommer boken ut? Önskas korr, på slutet? Högaktningsfullt August Strindberg ——————————- Brev till Seligman et C:i, hösten 1879 Röda Rummet utgavs första gången 1879

Läs mer om Röda rummet

Röda rummet

Skönlitteratur

Hitta Röda rummet även hos:
Rulla till toppen