Revit och husbyggnad Färg (2013-2018)

Revit och husbyggnad Färg (2013-2018)
Revit och husbyggnad Färg (2013-2018)
Beskrivning av Revit och husbyggnad Färg (2013-2018)

Autodesk Revit är ett modernt CAD/BIM-program som är tänkt som basplattform för all husprojektering. Det finns tre versioner av Revit i nuläget (Architecture, Structure och MEP) för att täcka in de huvudsakliga konsultområdena A, K, El och VVS. Även stöd för enklare markprojektering, förvaltning och inredning finns framförallt i Revit Architecture.Revits arbetsflöde är primärt anpassat för en mer traditionell process, men genom sin stora flexibilitet och anpassningsbarhet är programmet också ett utmärkt stöd för detaljerat modellerande av varje ingående komponent i ett hus, ända ner till skruv och spik. Detta utbildningsmaterial tar sin utgångspunkt just där; i detaljerna och konstruktionen av ett hus rent fysiskt och mekaniskt.Tanken är att studenten, genom att själv bygga virtuellt, ska studera olika konstruktioner och varianter av exempelvis väggar, tak, golv med mera, och på så vis bli väl bekant med husbyggnadsteknik på ett konkret sätt, som annars kan vara svårt att uppnå i en skolas snickeriverkstadsmiljö. Det virtuella modellerandet innebär också att läraren kan skapa variationer på de ingående övningarna i boken för att visa på olika alternativ.På grund av de begränsningar som trots allt finns i CAD-program riktade mot husbyggnad kommer vissa detaljer av konstruktionerna inte att modelleras, som exempelvis enskilda skruvar, spikar, bleck och takpannor.Det är alltså först i andra halvan av boken, som studenten kommer i närkontakt med den ”traditionella” delen av Revit: väggar, dörrar, fönster etc. Däremot kommer boken på vägen dit i detalj ha presenterat alla de verktyg och metoder som krävs för att effektivt kunna modellera även relativt avancerade hus i Revit. När studenten klarat av del 1 av boken, kommer hon/han ha fått en synnerligen noggrann genomgång och övning av de centrala funktionerna i Revit. Del 2 är därför betydligt mer koncentrerad än vad en grundkurs i Revit annars brukar vara.

Läs mer om Revit och husbyggnad Färg (2013-2018)...


Sök bästa pris på Revit och husbyggnad Färg (2013-2018) hos: