Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och droger

Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och droger

Respekt är en gripande etnografisk skildring av en grupp unga chilenare i Norrköping. Influerade av hiphop och reggae skapar de en gatukultur baserad på droger och kriminalitet. Gatan blir en arena där de unga männen kan vinna respekt och erkännande. Utifrån ett starkt upplevt utanförskap går de i slutet av 1990-talet in i en heroinmarknad och utvecklar i flera fall ett intensivt injektionsmissbruk. Vägen bort från heroinet blir för många krokig, och återfall är vanliga. Läs mer Boken tar sin utgångspunkt i barndomsminnen från 1980-talet, och rör sig sedan genom skol- och tonårstid fram till nutid – en tid då de flesta vill lämna drogerna och många vänder sig till välfärdssamhällets aktörer. De processer som skapar marginalisering handlar om ålder, klass, kön och etnicitet i ett komplicerat samspel och om hur utsatta individer går samman för att skapa mening, trygghet och känslan av att betyda något. Boken är dokumentärt beskrivande, med en stark etnografisk närvarokänsla, men innehåller också en grundlig sociologisk och socialpsykologisk analys. Författaren sällar sig med boken till en etnografisk tradition som innehåller bland andra William F. Whyte, Howard S. Becker, Paul E. Willis och Philippe Bourgois. Om författarna Philip Lalander är professor i socialpsykologi vid Växjö universitet.

Läs mer om Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och droger

Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och droger

oklassificerat, Övrigt

Hitta Respekt – Gatukultur, ny etnicitet och droger även hos:
Rulla till toppen