Resa till Georgien : några inblickar i historia, kultur och turism

Resa till Georgien : några inblickar i historia, kultur och turism

Ett land som är beläget i såväl sydöstra Europa som sydvästra Asien bör rimligen ha mycket att visa upp för en besökare från Skandinavien. Landets unika inramning gör det till ett spännande och fascinerande resmål. Georgien är inramat av hav och Kaukasiens höga bergskedjor såväl de skogsklädda som de höga snöklädda. Det vackra Georgien väntar liksom en vacker kvinna bara på att bli upptäckt och utforskad! Georgien har politiskt i hög grad strävat efter ett närmande till Europa under senare tid vilket förstärkt motivationen att besöka landet. För min personliga del var besöket en helt unik upplevelse och dessutom mångfasetterad. Numera krävs det dessutom inget visum för att resa till Georgien. Georgien kristnades redan under 300-talet e.Kr. Landets läge mellan det östromerska och det Ottomanska riket (även kallat det Osmanska riket) gjorde att makten över det georgiska landområdet ständigt växlade. Landet enades till slut under 700-talet varvid det blev en ”lokal stormakt”. Under 1300- och 1400-talen plundrades och skövlades Georgien upprepade gånger av mongolerna. 1801 trädde Ryssland definitivt in på scenen och kontrollerade Georgien. Efter den ryska revolutionen 1917 förklarades landet självständigt samma år. Georgiens autonoma status varade till 1921 då landet invaderades av Röda armén. 1936 blev det en av Sovjetunionens otaliga sovjetrepubliker. Först 1991 blev Georgien självständigt. Georgiens natur är högst hänförande! Det som skapar skönheten är dess Svarta havskust, låglandet i väster samt de höga bergen i öster och norr. Georgiens västra delar är idealiskt för vinodling och mycket talar för att vintillverkningen påbörjades redan för 8 000 år sedan! Idag finns cirka 500 vinsorter i Georgien vilket torde motsvara en fjärdedel av världens kända vinsorter. Man kan utan överdrift beskriva Georgiens bergslandskap som dramatiskt och med en mycket vacker och särpräglad karaktär. De kaukasiska bergen sträcker sig som framgått av boken över stora delar av landet och i Svanetien når de en höjd av 5 193 meter över havet. Georgiens främsta skidort Gudauri ligger på 2 003 meter över havet och kan tack vare sin höjd och sitt sydliga läge bjuda på goda snöförhållanden och ofta strålande väder. Åk till Georgien! Ni kommer inte att ångra er. Curt Andersson är fil dr och författare. Han har tidigare gett ut ett tjugotal böcker. Den senaste är Resa till Ukraina.

Läs mer om Resa till Georgien : några inblickar i historia, kultur och turism

Resa till Georgien : några inblickar i historia, kultur och turism

Resor & Geografi

Hitta Resa till Georgien : några inblickar i historia, kultur och turism även hos:
Rulla till toppen