Reparationskurs Läsa Lärarhandl

Reparationskurs Läsa Lärarhandl

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.   Reparationskurs Läsa Lärarhandledning är ett självklart komplement till den som har Reparationskurs Läsa Kopieringspärm. Lärarhandledningen innehåller:   facit till ”Ord och uttryck” och ”Vad handlar det om?”  tips på hur man kan arbeta med texterna och övningarna  förslag på metoder för läsning av ungdomsromaner och utveckling av studieteknik.   en kort teoribakgrund gällande utveckling av läsförmåga  mallar för självskattning, planering och bedömning   Reparationskrus Läsa passar dig som söker ett material:  som ger möjlighet till flexibilitet med engagerande och moderna texter för unga vuxna som kan användas på ferieskolor och introduktionsprogrammen på gymnasiet   Författare är Magnus Johansson lärare i sv och SO som arbetar som speciallärare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter, tidigare 6–9, nu på gymnasiet.    

Läs mer om Reparationskurs Läsa Lärarhandl

Reparationskurs Läsa Lärarhandl

oklassificerat, Övrigt

Hitta Reparationskurs Läsa Lärarhandl även hos:
Rulla till toppen