Räkna med kod – programmering i matematik

Räkna med kod – programmering i matematik
Räkna med kod – programmering i matematik
Beskrivning av Räkna med kod – programmering i matematik

Under hösten 2018 ska elever på grundskolan och gymnasiet börja använda algoritmer och programmering för att lösa matematiska problem. I Räkna med kod får eleverna lära sig grundläggande programmering. Häftet kan användas fristående men också som ett komplement till våra läromedel Matte Direkt, Prio Matematik och Matematik Origo. Häftet består av 12 lektioner med följande innehåll: Lektion 1 – Print och de fyra räknesätten, Lektion 2 – Variabler, Lektion 3 – Input, Lektion 4 – For-satser, Lektion 5 – If-satser, Lektion 6 – If-satser med and och or, Lektion 7 – While-satser, Lektion 8 – Räknare, Lektion 9 – Listor, Lektion 10 – Slumptal, Lektion 11 – Python med Turtle, Lektion 12 – Nästlade satser. Till varje lektion finns teori, exempel och uppgifter. Uppgifterna har en tydlig koppling till matematik och finns på två nivåer. Tanken är att eleverna, när de löser uppgifterna, lär sig programmera samtidigt som de utvecklar sina matematikkunskaper. Till samtliga uppgifter finns facit. Förutom de 12 lektionerna innehåller Räkna med kod även ett antal aktiviteter. Aktiviteterna är större programmeringsuppgifter som bjuder in till diskussion och utforskande arbete.

Läs mer om Räkna med kod – programmering i matematik...


Sök bästa pris på Räkna med kod – programmering i matematik hos: