python.matematik()

python.matematik()
python.matematik()
Beskrivning av python.matematik()

Hur ofta har du inte sett texter ellerböcker som du skulle vilja justera innan du låter eleverna få läsa dem? Med boken python.matematik( ) så kan du göra exakt det. Den här boken säljs nämligen inte bara som en fysisk bok utan även som en Wordfil på över 300 sidor fylld med färdiga pythonprogram och tillhörande övningar som täcker in både en introduktion till programmering och gott om program från Ma1 till Ma5 på gymnasiet. Introduktionen och innehållet för Ma1 är även lämpligt för högstadiet. Nu kan du lägga till saker du anser saknas ta bort delar av koden du vill att eleverna själva ska komma på och kopiera och justera så mycket du vill i både text och program. Wordfilen säljs på skollicens så att dina kollegor och elever också har möjlighet att arbeta med det omfattande materialet. Mer information finns på https://svggi.wordpress.com/pyma. Förutom boken finns vart och ett av de över 170 program som presenteras i boken på https://repl.it så att du och dina elever enkelt ska kunna köra programmen eller kopiera förändra och bygga på dem. Jonas Hall är förstelärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje. Han är även vice föreståndare för Svenska GeoGebrainstitutet där han sköter den svenska supporten och översättningen. Han tilldelades Guldäpplet år 2016 för att ha utvecklat matematikundervisningen med hjälp av IKT och har tillsammans med Thomas Lingefjärd skrivit boken Handbok för matematisk modellering med GeoGebra – att undervisa mot förmågorna. Johan Stare är lärare i matematik och programmering på Rodengymnasiet i Norrtälje. Det var Johan som satte igång det här projektet med orden ”Ska vi skriva ett litet häfte till de andra lärarna på skolan?”

Läs mer om python.matematik()...


Sök bästa pris på python.matematik() hos: