PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan

PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan

PULS Samhällskunskap 4-6 handlar om livet – i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också om livet i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela världen. För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Vi måste till exempel se till att alla får vara med och bestämma. Vi måste ordna så att det finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi måste ha lagar som talar om vad man får och inte får göra. Allt detta kan ni läsa om i PULS Samhällskunskap 4-6. Dessutom finns det tips på hur man håller ett elevrådsmöte, vad man kan göra för att stoppa mobbning och hur man gör en skoltidning på samma sätt som riktiga journalister. Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. PULS 46 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik. Arbetsbok Arbetsboken hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? Det här innehåller arbetsboken: * Familj och vänner * Skolan * Du har rätt att vara dig själv * Lagar och regler * Arbete och pengar * Kommunikation och information * Demokrati * Hemma i världen Kostnadsfritt extramaterial PULS Samhällskunskapfortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Samhällskunskap digitalbok innehåller inlästa texter. Till digitalboken finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden, bildspel och bildtexter. Efter varje avsnitt finns också kunskapskoll med frågor och bildspel som fördjupar det som står i texten. Prova gratis! Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar. Studiestöd på modersmål Till PULS Samhällskunskap 46 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst >> Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog. Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Läs mer om PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan

PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan

Samhälle & Politik

Hitta PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan även hos:
Rulla till toppen