Psykopatiska chefer

Psykopatiska chefer

Han är ambitiös, handlingskraftig och oerhört karismatisk. Men under den charmerande ytan döljer sig en gravt störd personlighet. Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga syftar till att ge läsaren de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna identifiera och så långt det är möjligt ’oskadliggöra’ psykopaten. Boken är den första i Sverige som behandlar ämnet psykopati utifrån ett arbetslivsperspektiv. Boken ger en beskrivning av det psykopatiska beteendet och presenterar en checklista som läsaren kan använda för att identifiera en eventuell psykopat i organisationen. I bokens avslutande kapitel ges praktiska råd om förhållningssätt och förslag på metoder man kan använda sig av för att oskadliggöra, eller i bästa fall ’avveckla’ psykopaten. Detta är den första svenska boken om psykopater i arbetslivet och den vänder sig i första hand till chefer med rekryteringsansvar, rekryteringsföretag och personer inom personalfunktioner, men kan också läsas av alla med ett allmänt intresse för problemet psykopati. Läsaren får grundläggande kunskaper om hur man kan upptäcka psykopater, hur man fångar upp dem i en rekryteringssituation eller – om de redan finns i organisationen – hur man minimerar den skada de kan åstadkomma. Den Innehåller också flera autentiska fallbeskrivningar.

Läs mer om Psykopatiska chefer

Psykopatiska chefer

oklassificerat, Övrigt

Hitta Psykopatiska chefer även hos:
Rulla till toppen