Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst

Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst

Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom "Läromediakatalogen", varje prov har sitt eget ISBN-nummer.Proven har stigande svårighetsgrad, från enklare uppgifter i ÅK 6 till mer avancerade uppgifter på högstadiet. Proven har en skriftlig del och en muntlig del. Alla prov handlar om ryska traditioner.Varje prov har ett bestämt ämne: ISBNÅK 6 höst – Om ryska marknader – 978-91-982801-4-2ÅK 7 höst – Om den ryska samovaren och ryska traditioner vid tedrickande – 978-91-982801-5-9ÅK 8 höst – Om den ryska stugan – 978-91-982801-6-6ÅK 9 höst – Om ryska traditionella sjalar och huvuddukar – 978-91-982801-7-3ÅK 6 vår – Om det ryska runda brödet "karavaj" – 978-91-982801-0-4ÅK 7 vår – Om den ryska björken – 987-91-982801-1-1ÅK 8 vår – Om den ryska festen "Masleniza" – 978-91-982801-2-8ÅK 9 vår – Om ryska gammaldags sommarskor "lapti" och vinterskor"valenki" – 978-91-982801-3-5Höstterminens prov är märkta med bilder på gula björkblad högst uppe till höger på framsidan, vårterminens prov är märkta med bilder på gröna björkblad.I provets skriftliga del är det olika typer av texter (poesi, berättande texter, beskrivande texter, faktatexter) till samma ämne för varje årskurs. Elevens kunskaper i läsförståelse, skrivande och grammatik testas. Uppgifterna för tvåspråkighetsutveckling kan göras med hjälp av ordboken, om eleven inte behärskar svenska språket tillräckligt bra.Provets muntliga del kan redovisas på de sista lektionerna före terminsslutet. I årskurs 6 får eleverna läsa en färdig faktatext och skriva en tankekarta, med vars hjälp de ska redovisa innehållet.Läraren kan i förväg dela ut de olika redovisningsämnena, som föreslås i provet, detta kan göras redan i början av terminen.

Läs mer om Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst

Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst

Fakta

Hitta Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst även hos:
Rulla till toppen