Prima Matematik 3A Grundbok 2:a uppl

Prima Matematik 3A Grundbok 2:a uppl

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor. I Prima Matematik inleds varje kapitel med målbeskrivning och en samtalsbild följt av mattelabbet. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startsuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar. Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivingen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka han/hon redan behärskar. Avslutningsvis i varje kapitel kommer repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar. I andra upplagan finns extrasidor längst bak, ’Tänk till’ som är uppgifter av problemkaraktär och ’Träna mer’ där eleverna genom färdighetsträning kan repetera och befästa sina kunskaper. Nytt är även att det på insidan av det främre omslaget finns en del av de begrepp som tas upp i boken och på insidan av det bakre omslaget finns ett spel. I Grundbok 3A arbetar eleverna med matematikens historia, att dela upp och storleksordna tal, multiplikation, division, överslagsräkning, addition och subtraktion med uppställning, matematiska likheter, omkrets och area, statistik, sannolikhet, skala och proportionalitet. Prima Matematik passar för dig som: söker ett målrelaterat lärverktyg med tydlig förankring i Lgr 11 vill låta eleverna utveckla sina matematiska förmågor strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar vill individanpassa undervisningen genom att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

Läs mer om Prima Matematik 3A Grundbok 2:a uppl

Prima Matematik 3A Grundbok 2:a uppl

oklassificerat, Övrigt

Hitta Prima Matematik 3A Grundbok 2:a uppl även hos:
Rulla till toppen