Power Pivot och Power BI

Power Pivot och Power BI
Power Pivot och Power BI
Beskrivning av Power Pivot och Power BI

Använd Excel för att skapa datamodeller med relationer mellan flera kalkylblad, flera kalkylböcker och även från olika datakällor. Samla data från flera olika källor, i en eller flera Pivottabeller.Presentera informationen snyggt i Pivottabeller och Pivotdiagram och använd kopplade utsnitt för att filtrerar dina rapporter och diagram med ett enda klick.För att kunna skapa relationer mellan tabeller har du tidigare behövt använda Access eller andra databasprogram så som SQL. Med hjälp av Microsofts Power BI tillägg kan du nu göra detta i Excel.Boken går igenom alla fyra Power BI tilläggen i Microsoft Excel för Business Intelligence.Power PivotFör att skapa vanliga Pivottabell-rapporter måste först all data vara samlad i kolumner i Excel-kalkylblad. Med Power Pivot går det att hämta data från flera olika kalkylblad, flera Excel-filer eller flera olika datakällor för att skapa Power Pivot-rapporter med hjälp av tabellrelationer.Power QueryMicrosoft Power Query för Excel ger möjlighet till Business Intelligence (BI)-upplevelse i Excel. Genom att använda Power Query i Excel får du en och samma miljö för att hämta, sammanställa och filtrera data från en mängd olika källor.Power ViewI Power View går det att skapa kontrollpaneler (dashboards). Du kan presentera Excel rapporter på fler grafiska sätt, med hjälp av kartdiagram och även rörliga diagram, genom att lägga till en tidsaxel.Power MapPower Map är ett tredimensionellt (3D)-data visualiseringsverktyg för Excel 2013 som gör det möjligt att effektfullt analysera geografiska värden, med hjälp av 3D kartor.Med tillägget Inquire i Excel, går det att jämföra kalkylark, ta fram statistik och städa bort formateringar i en kalkylbokDetta är Del 2 i en bokserie som handlar om tabeller i Excel. Boken ?Excel-tabeller och Pivottabeller? är Del 1. Alla menyval i böckerna är både på svenska och engelska.

Läs mer om Power Pivot och Power BI...


Sök bästa pris på Power Pivot och Power BI hos: