Politiska texter : i väntan på det inställda sammanbrottet

Politiska texter : i väntan på det inställda sammanbrottet

Den farligaste sjukdomen är maktlöshetssjukan.Ställd inför växande orättvisor försämrad välfärdoch en stundande klimatkollaps är det lätt för vemsom helst att tappa sugen. Men det märkliga medvärldens utveckling är att den verkar gå åt två hållsamtidigt. Vi har aldrig haft så mycket resurser som nu föratt göra gott. Vi har samtidigt aldrig varit så envetna vid attdiskutera att ’det inte går’. Johan Ehrenbergs texter handlar därför ofta omdet andra.Som när han frågar sig: Varför hade Anders Borg fel om allt? Hur rasismen slog rot i arbetarrörelsen? Vem tjänar på att vi hatar hipsters? Och varför vill vi så gärna namnge våra robotmedhjälpare? I Politiska texter – i väntan på det inställdasammanbrottet samlas Johan Ehrenbergs krönikorreportage och intervjuer som roar provocerar ochinspirerar – och som förklarar varför det är lätt attvara modstulen men att vi bara kan rädda världenom vi vårdar optimismen.

Läs mer om Politiska texter : i väntan på det inställda sammanbrottet

Politiska texter : i väntan på det inställda sammanbrottet

Skönlitteratur

Hitta Politiska texter : i väntan på det inställda sammanbrottet även hos:
Rulla till toppen