Plockepinn Läs & Lös 5

Plockepinn Läs & Lös 5

Plockepinn – Läs & Lös är en serie arbetsböcker i läsförståelse skrivna av Helena Bross och Anna Hansen. I böckerna finns olika texttyper och varierande uppgifter som utvecklar elevernas förmåga att förstå textinnehåll. Illustrationerna underlättar läsningen och skapar intresse för texten. I varje bok finns sex olika teman som knyter an till elevernas vardag intressen och fantasi. Serien omfattar 10 böcker och för varje bok ökar svårighetsgraden på texter och uppgifter. I den första boken läser och skriver eleverna ord och meningar samt lär sig att utföra arbetsuppgifter självständigt. I följande böcker ökar textmängden successivt och uppgifterna blir mer utmanande.

Läs mer om Plockepinn Läs & Lös 5

Plockepinn Läs & Lös 5

Övrigt oklassificerat

Hitta Plockepinn Läs & Lös 5 även hos:
Rulla till toppen