Planeringens utmaningar och tillämpningar

Planeringens utmaningar och tillämpningar

Vad är viktigt att tänka på för en samhällsplanerare idag? Samhället ställer krav på både handlingskraft och lyhördhet. Att planera är att med gott handlag ta hänsyn till en mängd olika aspekter, så som naturgeografiska villkor, historiska spår i det glesbebyggda och urbana landskapet, demokratiska beslut, människors olika önskemål och förväntningar. Läs mer I denna bok introduceras några sådana utmaningar. Därtill ges exempel på hur planeringen tillämpas i praktiken. Författarna har sina hemvister i samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska ämnen, såsom kulturgeografi, sociologi, etnologi, statistik, konsthistoria, geovetenskap och ekonomisk historia, vilket visar på den bredd som samhällsplaneringens uppdrag ryms inom. Boken vänder sig i första hand till studenter som påbörjar sin utbildning till planerare, både inom det samhällsvetenskapliga fältet och inom mer tekniska planerarutbildningar. Boken vänder sig också till de som redan arbetar med olika planeringsuppdrag på lokal, regional och nationell nivå och även till alla medborgare som i sin vardag påverkas av planeringens effekter. En god kommunikation mellan planerare och medborgare är nödvändig för att skapa goda och långsiktigt hållbara vardagsvillkor. Vi hoppas att denna bok ska bidra till att skapa ömsesidig förståelse för planeringens utmaningar och tillämpningar och därmed stimulera en sådan kommunikation. Om författarna Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Stockholms universitet. Där är hon vetenskaplig ledare för Samhällsplanerarlinjen. Hon har också under perioden 1999-2005 varit gästprofessor med genusvetenskaplig inriktning vid Karlstads universitet.

Läs mer om Planeringens utmaningar och tillämpningar

Planeringens utmaningar och tillämpningar

Samhälle & Politik

Hitta Planeringens utmaningar och tillämpningar även hos:
Rulla till toppen