Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker kommentarshäften till övningarna temaböcker och digitala läromedel.  Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna är ett häfte med utförliga kommentarer kring hur man kan arbeta med och svara på frågorna som ställs i den första upplagan av Perspektiv på historien Plus elevbok.

Läs mer om Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna

Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna

Fakta

Hitta Perspektiv på historien Plus kommentarer till övningarna även hos:
Rulla till toppen