Palliativ vård elevbok

Palliativ vård elevbok
Palliativ vård elevbok
Beskrivning av Palliativ vård elevbok

Palliativ vård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Kursen syftar till att ge elever kunskap om vård i livets slutskede. Läromedlet närmar sig ämnet med respekt och ger konkret inblick i hur vårdpersonal arbetar inom hospice och i hemsjukvård. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Palliativ vård innehåller sju teman Palliativ vård och livshotande sjukdomar Att linda vårda och behandla Hjälpmedel Mötet med döende och närstående Etiska frågor Kriser och existentiella frågor Döendet – fysiska psykiska och sociala förändringar Läromedlet Palliativ vård har ett inkluderande språk och i marginalen förklaras komplicerade ord och termer. Bokens fallbeskrivningar hjälper elever att koppla sin kunskap till verkligheten och diskussionsfrågor uppmuntrar till reflektion. Med varje kapitel tydligt baserat på punkter ur det centrala innehållet så är eleverna fullt medvetna om målet och syftet med varje kapitel. Palliativ vård svarar på frågor som: • Hur fungerar den palliativa vården i Sverige i dag? • Vilken vård och omvårdnad faller inom ramen för palliativ vård? • Vilka etiska perspektiv bör vara närvarande inom palliativ vård? • Vad kan ett värdigt avslut av ett liv vara? • Vad bör vårdpersonal tänka på i mötet med anhöriga? Palliativ vård i korthet: • ett inkluderande språk gott om fallbeskrivningar och i marginalen förklaras komplicerade ord och termer • varje kapitel tydligt baserat på punkter ur det centrala innehållet så är eleverna fullt medvetna om målet och syftet med varje kapitel

Läs mer om Palliativ vård elevbok...


Sök bästa pris på Palliativ vård elevbok hos: