På saklig grund 2 uppl. : Utredningsarbete inom socialtjänsten

På saklig grund 2 uppl. : Utredningsarbete inom socialtjänsten

Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och principer i utredningsarbetet samt frågor om logik och källkritik. Författarna diskuterar olika arbetssätt och poängterar vikten av saklighetskrav för uppgifter som behandlas i utredningen. I boken presenteras också olika sätt att analysera utredningsmaterial, vilka olika problem och felkällor som man ofta stöter på, samt vad man kan tänka speciellt på vid bedömning och beslut. Boken tar upp relevant juridik inom området och har även en kognitionspsykologisk profil, vilket innebär ett fokus på tänkande hos såväl utredare som källor i utredningsarbetet. Boken är lämplig både för grundutbildning för socionomstuderande och för yrkesverksam socialtjänstpersonal. Andra som kan ha nytta av boken är klienter, engagerade anhöriga och ombud vid socialtjänstens utredningar, men även personal vid utrednings- och behandlingshem. I denna andra upplaga har bokens juridiska delar reviderats och uppdaterats. Bo Edvardsson är docent i psykologi, leg. psykolog och docent i socialt arbete. Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt.

Läs mer om På saklig grund 2 uppl. : Utredningsarbete inom socialtjänsten

På saklig grund 2 uppl. : Utredningsarbete inom socialtjänsten

Samhälle & Politik

Hitta På saklig grund 2 uppl. : Utredningsarbete inom socialtjänsten även hos:
Rulla till toppen