På Klippans gator

På Klippans gator

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne förvandlades till stationssamhället Klippan efter att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans gator visar hur de centrala delarna av samhället förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven efter de tre fotograferna Axel Blomgren Egon Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och text en tid då det svenska samhället genomgick stora förändringar. För texterna svarar Mats Pettersson.

Läs mer om På Klippans gator

På Klippans gator

Konst

Hitta På Klippans gator även hos:
Rulla till toppen