Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete

Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete

Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Handboken vänder sig till dig som arbetar i ett lokalpolisområde eller i en kommun med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet. En orsaksanalys är ett arbetssätt för att undersöka varför ett brottsproblem uppstår. Den görs genom att analysera vilka tänkbara faktorer som leder till att ett brott begås eller varför ett problem uppstår. Att göra en orsaksanalys innebär att undersöka olika omständigheter och förhållanden som leder till brottslighet. Syftet med att göra en orsaksanalys är att förstå varför problemet uppstår. Det innebär att identifiera de bakomliggande orsakerna för att därefter rikta rätt åtgärder mot orsakerna och på så sätt få effekt. Det finns flera verktyg ni kan använda för att åskådliggöra analyser och era antaganden och som kan underlätta ert analysarbete. Här är ett exempel som du hittar i handboken. Fiskbensdiagrammet är ett sätt att identifiera och sortera tänkbara orsaker till ett problem. Dela in orsakerna utifrån de olika indelningarna som tidigare beskrivits, en på varje fiskben (brottsutsatt, gärningsperson och objekt/plats) och sök efter så många orsaker som möjligt till problemet. Fiskbensdiagrammet ska bidra med att svara på frågorna: Varför har vi problem med detta? Vilka är de möjliga direkta orsakerna till att ett problem uppstår? Vilka direkta och indirekta orsaker finns bakom problemet? Publikationen är framtagen i samarbete med Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Brå.

Läs mer om Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete

Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete

Samhälle & Politik

Hitta Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete även hos:
Rulla till toppen