Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

Räkna med alla sinnen Ett taktilt, visuellt och konkret sätt att arbeta med matematik som passar alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt stöd. Den konkreta matematiklådan, fylld med laborativa matematiska verktyg, öppnar vägen till matematiken utan krav på några förkunskaper och ger alla elever en bra chans att snabbt erövra den grundläggande matematiken. Läs mer Vad är Numicon? Numicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material. Numicon – Matematik med alla sinnen har tagits fram efter ett koncept från Storbritannien med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den språkliga förmågan. Aktiviteterna i programmet bygger på en långsam, nivåanpassad och systematisk arbetsgång. Metoden har visat sig mycket framgångsrik för elever i behov av särskilt stöd. De senaste åren har Numicon vuxit i Sverige. Många lärare har upptäckt att materialet fungerar utmärkt i klassundervisningen. I Storbritannien är det sedan många år tillbaka utbrett att materialet används med stor framgång till alla elever i klassrummen. Pedagogiska tankar: Hur fungerar Numicon? Numicon använder talbilder/talblock för att representera olika tal. Meningen är att eleverna ska kunna skapa sig inre bilder av talen. När talblocken läggs i ordning börjar eleverna se sambanden mellan talen, att talsystemet är uppbyggt efter ett visst mönster och att vissa tal är jämna och andra är udda. Målet är att eleverna kommer till insikt om att tal inte förekommer slumpmässigt, utan att de är en del av ett organiserat system, fyllt av ett otal mönster. Vad är Numicon – Matematik med alla sinnen 2.0 Numicon – Matematik med alla sinnen 2.0 består av en Numiconlåda med taktilt, laborativ material i flera delar, en Lärarhandledning med aktiviteter där arbetsgången är nivåanpassad och systematisk samt belyser kritiska aspekter i matematikinlärningen, ett Bedömning och kopieringsunderlag som kartlägger vart i Lärarhandledningen arbetet ska påbörjas samt stöd i bedömningen av elevernas kunskaper. Alla tre delarna (Numiconlådan, Lärarhandledningen och Bedömnings och kopieringsunderlag) säljs separat. Numiconlådan innehåller: Talblock, två lådor à 80 st Extra entalblock, 120 st Extra tiotalblock, 60 st Basplattor, 6 st Mallar till basplattor, 12 st med 2 sidor Hemliga påsar, 3 st Pluggar, 160 st Snurror, 6 st Mallar till snurror, 12 st Tallinje tiotal, 3 st Stor tallinje Bordsmodell, 3 st Tallinje 0-100 cm (meterlinjal), 3 st Tärningar, 12 st Tallinje 0-21, 3 st Tallinje 0-31, 3 st Talkort (kortlek) 0-100, 1 st Lärarhandledningen innehåller: En omfattande handledning än tidigare utgåva och många fler aktiviteter (tips och idéer) som stöder alla delar i Numiconlådan. Säljs separat. – Expertråd för lärare

Läs mer om Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

Fakta

Hitta Numicon Matematik med alla sinnen 2.0 även hos:
Rulla till toppen