NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Röd

NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Röd

Heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. Med NOKflex får du tillgång till ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd både för elevens individuella lärande och för lärarledd undervisning. NOKflex bygger på innehåll från serien Matematik 5000, Natur & Kulturs matematikläromedel för gymnasiet. Det är ett komplett läromedel som behandlar allt centralt innehåll i kursplanen och har en tydlig koppling till förmågorna. Stöd för att fokusera på rätt områden Med NOKflex kan du enkelt leda och följa varje elevs lärande och utveckling. Du får även värdefulla verktyg till att variera undervisningen. NOKflex visar vilka uppgifter flest elever har problem med så att du kan rikta fokus rätt när du planerar lektionerna. Eleverna skickar in sina lösningar i NOKflex genom att fota av sitt papper eller mata in uppgifterna direkt. Du har sedan möjlighet att skicka en kommentar till eleven och godkänna uppgiften. Röd serie Röd serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. Kurs 1a Röd är för de serviceinriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok. Funktioner anpassade för lärare och elev NOKflex för lärare omfattar alla funktioner som eleven har tillgång till, plus: * statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus * möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande * verktyg för att variera undervisningen NOKflex för elever ger: * direkt återkoppling och hjälp t ex via ledtrådar och filmade genomgångar * motivationshöjande spelmoment * övningar efter elevens nivå * möjlighet att anpassa frågor efter intresse och geografisk position * statistik som ger eleven en tydlig * överblick över sitt arbete. Färdiga lektionsaktiviteter baserade på förmågorna Lektionsaktiviteterna erbjuder tekniska förutsättningar för att genomföra gruppaktiviteter med fokus på förmågorna. Aktiviteter och metoder vilar på vetenskaplig grund och du får stöd för att t ex att få igång samtal om matematikens begrepp med hjälp av anpassade verktyg, uppgifter och instruktioner. Det här arbetssättet aktiverar eleverna och gör dem till resurser för varandra. Inspireras av filmade lektionsaktiviteter Till varje aktivitet hör en film där du ser hur det kan gå till när lektionsaktiviteten genomförs med elever i klassrummet.

Läs mer om NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Röd

NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Röd

Fakta

Hitta NOKflex Matematik 5000 Kurs 1a Röd även hos:
Rulla till toppen