New Levels 3 Elevbok

New Levels 3 Elevbok
New Levels 3 Elevbok
Beskrivning av New Levels 3 Elevbok

New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien innehåller fyra böcker, en till varje delkurs. Till varje bok finns kompletterande elevwebb och lärarwebb. New Levels 3, elevbok  är avsedd för nationell delkurs 3 samt introduktionsprogrammet, och har kursplanen som utgångspunkt. Via bokens fem huvudteman får eleverna utveckla sina språkkunskaper och -färdigheter inom diverse ämnesområden såsom vänskap, livskvalité, hälsa, utbildning, integration, kulturella företeelser, spännande upplevelser, ekonomi, teknik, vetenskap och ambitioner. Läromedlet är skrivet uteslutande på engelska och innehåller aktuella och autentiska texter samt handfasta övningar för att träna reception, produktion, språkriktighet och språkliga strategier. För elever som inte har läst delkurs 2 eller som behöver fräscha upp sina kunskaper inleds boken med ett repetitionskapitel där huvudmomenten från bok 2 repeteras i ett nytt sammanhang. Med dialekter från världens alla hörn och återkommande rollfigurer som eleverna kan identifiera sig med, behandlas engelska som ett globalt språk. Ett rikligt bildmaterial underlättar inlärning av nya ord, medan unika upptäcktsövningar tar vara på elevernas förkunskaper. Eleverna arbetar även med olika textgenrer i olika sammanhang, och uppmuntras att upptäcka och utnyttja innehåll på internet. New Levels i korthet: • grundläggande vuxenutbildning och introduktionsprogram • en bok per delkurs, med kursplanen som utgångspunkt • skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle • olika ingångar till språket ger stora möjligheter till individualisering • omfattande webbstöd för eleven och läraren

Läs mer om New Levels 3 Elevbok...


Sök bästa pris på New Levels 3 Elevbok hos: